1. Kitchen Manager
  2. Verlaging BTW-tarief België

Verlaging BTW-tarief België - Marges en margeprobleem drempel controleren

Het verlagen van het BTW-percentage in de calculaties heeft positieve invloed op jouw winstmarge. Minder kosten maar dezelfde kaartprijs zorgt voor een hogere kaartmarge. 

Door middel van een zelf ingestelde margeprobleem drempel (deze staat vaak op 2%) krijg je een melding in de widget Margeproblemen op jouw dashboard. Ofwel, als jouw marge met meer dan 2% daalt, krijg je een waarschuwing.

Jouw margeprobleem drempel kun je instellen bij Beheer (Kitchen) -> Instellingen -> Margeprobleem drempel.

Er zijn nu twee opties:

1. Waarschuwing ontvangen als de marge met 2% is gedaald ten opzichte van de nieuwe marge (na de BTW-verlaging)

In jouw calculatie staat bovenin een winstmarge 'doelstelling' ingevuld. Mede aan de hand daarvan wordt er berekend wat de 'advies' verkoopprijs Incl. BTW is.

Brutowinstmarge_doelstelling

Uiteindelijk vul je zelf de daadwerkelijke kaartprijs (incl. BTW) in. Daarmee kan de uiteindelijke marge verschillen van de doelstelling die bovenin ingevuld is. Bij het bepalen van een kaartprijs ga je als het ware akkoord met een bepaalde marge. Als je graag een waarschuwing wilt ontvangen bij een daling van 2% ten opzichte van de winstmarge waar je mee akkoord bent gegaan, moet je de prijs bij Verkoop incl. BTW gelijk trekken met de Kaartprijs (incl. BTW). De brutowinstmarge 'doelstelling' bovenin, wordt daarmee aangepast. In onderstaand voorbeeld krijg je een waarschuwing als de marge met 2% daalt ten opzichte van 77,34%.

Brutowinstmarge_doelstelling_aangepast-1

Het verlagen van het BTW-percentage heeft ervoor gezorgd dat de prijs bij Verkoop incl. BTW ook verlaagd is. Als de kaartprijs hetzelfde blijft, en je wilt een waarschuwing ontvangen als de marge met 2% is gedaald ten opzichte van diezelfde kaartprijs, moet je de prijs bij Verkoop incl. BTW naar dezelfde prijs wijzigen.

2. Waarschuwing ontvangen als de marge met 2% is gedaald ten opzichte van de oude marge (voor de BTW-verlaging)

Je hoeft niets te wijzigen.