Doorbetalingsplicht: Hoe registreer ik de uren die ik moet uitbetalen aan medewerkers met een 0-uren contract?

Voor mensen met een nul-urencontract is er het zogeheten rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Wie in de eerste 6 maanden van het contract gedurende 3 maanden regelmatig opgeroepen wordt door zijn werkgever, kan recht hebben op een vast aantal uren per week. (Bron: FNV Horeca)

In Horeko kun je een Corona afwezigheidssoort aanmaken en deze invoeren. Wellicht heb je dat al gedaan voor de vaste medewerkers. Dit kun je gebruiken om rapportages te maken waarin die uren apart worden weergegeven. Meer hierover lees je in het artikel: Er worden nu geen uren geklokt, hoe moet ik de uren administratie bijhouden?

Als je deze afwezigheidssoort invoert voor medewerkers met een 0-uren contract, worden er 0 uren als afwezig geregistreerd. Als je nu een X aantal uren moet uitbetalen en deze uren ook wilt registreren, kun je dat op de volgende manier doen. 

Stap 1: Geef de medewerker in Horeko tijdelijk een ander contract

VOORBEELD: Een medewerker met een 0-uren contract heeft de afgelopen 3 maanden gemiddeld 16 uur per week gewerkt. Deze 16 uur moeten nu doorbetaald worden. Om ervoor te zorgen dat je ook 16 uur als (Corona) afwezig kunt registeren, moet de medewerker een contract van 16 uur hebben.

Beëindig het huidige contract

Ga naar Medewerkers -> Dubbelklik op de desbetreffende medewerker -> Ga naar tabblad ‘Contracten’. Dubbelklik op de regel met het huidige uurloon, dan komt er een venster naar voren. Vink einddatum aan en vul de juiste einddatum in. Klik in het venster op opslaan.

Contract_eindig1


Het uurloon heeft nu een einddatum. 

LET OPklik nog niet op OpslaanVink ook in het contract zelf einddatum aan en vul dezelfde einddatum inKlik daarna op Opslaan.

Contract_eindig2


Als er nog diensten of template diensten aan de medewerker gekoppeld zijn, komt de volgende melding naar voren:

nieuw contract in de plaats

Klik op maak een nieuw contract in de plaats. Daarna kun je het nieuwe contract invullen en opslaan (zie volgende punt).

Voeg een nieuw contract toe

Klik bovenin op + Nieuw en vul de juiste gegevens in. Let hierbij dus op het aantal contracturen. Kies hier wel de contractsoort voor 0-uren contracten. Klik op opslaan

Nieuw_contract


Na het opslaan, zie je aan de linkerkant het contract verschijnen.

Nieuw_contract2

Stap 2: Voer (Corona) afwezigheid in voor de medewerker

Nu de medewerker een contract van 16 uur heeft, kun je de (Corona) afwezigheid invoeren.

Ga naar Planning > Rooster -> klik bovenin op + Afwezigheid -> selecteer één of meerdere medewerkers -> selecteer de juiste data -> selecteer (bijvoorbeeld) soort: Corona - Afwezig -> klik op Opslaan.

Invoeren_afwezigheid


De afwezige uren die doorbetaald moeten worden zijn nu geregistreerd. Deze komen bijvoorbeeld naar voren in de rapportage Urenoverzicht gedetailleerd en Urenexport voor salarisverwerking.

Stap 3: Rapportages

Urenoverzicht gedetailleerd

Ga naar Beheer (Employee) -> Rapportages -> Urenoverzicht gedetailleerd -> selecteer de juiste periode en de 0-uren contracten -> klik op toon rapport. In het voorbeeld zien we nu dat er 16 uur als afwezig geregistreerd is. 

Registratie2

Urenexport voor salarisverwerking

Als je doorgaans in de rapportage 'Urenexport voor salarisverwerking' een bepaalde template gebruikt voor de medewerkers met een 0-uren contract, kun je die template aanpassen.

Let op, als je gebruik maakt van een template die door ons is ingericht / die jouw boekhouder zo kan importeren, kun je dit het beste eerst met jouw boekhouder bespreken en/of contact opnemen met support (chat, mail naar support@horeko.com of bel naar +31 (0) 88-7119711).

Ga naar Beheer (Employee) -> Instellingen -> tabblad 'Export templates' -> selecteer de template die je normaal gebruikt voor medewerkers met een 0-uren contract. Waarschijnlijk staat onder het kopje Urensoorten regels enkel Worked geselecteerd, omdat je doorgaans enkel de gewerkte uren uitbetaald. De zelf toegevoegde afwezigheid staat nu ook tussen de opties. Selecteer de Corona afwezigheid en dubbelklik op het lege veld in de kolom Code om de regels een naam te geven. Klik bovenin op Opslaan

Urensoortregel_toevoegen

Ga naar Beheer (Employee) -> Rapportages -> Urenexport voor salarisverwerking -> selecteer gewenste variabelen -> selecteer de template voor medewerkers met een 0-uren contract -> klik op exporteer. Als een medewerker in een maand bijvoorbeeld uren heeft geklokt en er is Corona afwezigheid ingevoerd voor deze medewerker, komt dat als volgt naar voren:

Registratie3

Wat als de medewerker weer aan het werk gaat?

Als de medewerker weer aan het werk gaat en je wilt het contract weer wijzigen naar 0 uren, kun je het tijdelijke contract beëindigen en een nieuw contract aanmaken voor 0 uren. Dit doe je op dezelfde manier als eerder in dit artikel toegelicht.