Wat doe ik met de uren administratie als medewerkers wél enkele uren werken?

Wellicht wordt er door sommige medewerkers wel enkele uren gewerkt om bijvoorbeeld klusjes of administratieve werkzaamheden uit te voeren. Of je die uren wilt registreren, is een eigen keuze.

Bij die overweging raden wij je aan rekening te houden met het volgende. Het invoeren van de Corona afwezigheid (lees dit artikel voor meer informatie), werkt als volgt:

  • Als je 1 hele dag invult: het systeem rekent het aantal contracturen per dag (contracturen gedeeld door contractdagen).
  • Als je 1 hele week (maandag t/m zondag) invult: het systeem rekent het aantal contracturen.
  • Als je specifieke tijden invult, bijvoorbeeld van 12:00 tot 17:00 uur: het systeem rekent 5 uur.
    Let op, er wordt nooit meer dan het aantal contracturen per dag gerekend. Als iemand 7,6 contracturen per dag heeft en je vult 12:00 tot 22:00 uur in, wordt er 7,6 uur gerekend.

Als een medewerker helemaal niet werkt kun je dus één of meerdere hele weken (maandag t/m zondag) van deze afwezigheidssoort toevoegen.

Als medewerkers wél uren werken, heb je twee opties

Wel registreren

Als een medewerker ook uren klokt, kun je berekenen hoeveel uur je die week nog als afwezig moet invoeren. VOORBEELD: Een medewerker met een contract van 40 uur klokt deze week maar 20 uur. Er moet nog 20 uur Corona afwezigheid ingevoerd worden, dus 1 keer 2 hele dagen (8 uur per dag) en 1 keer 1 dag van 4 uur.

Als dit voor meerdere medewerkers geldt en je wilt de gewerkte uren dus wel registreren, moet je bovenstaande berekening meerdere keren maken en de afwezigheid op die manier invoeren.

Zodoende heb je wel een scheiding tussen gewerkte uren die uitbetaald moeten worden en afwezige uren die uitbetaald moeten worden.

Niet registreren

Als je tijd wilt besparen, kun je er ook voor kiezen om de gewerkte uren niet te registreren, dus niet te klokken of wel te klokken maar niet goed te keuren. Door het invoeren van hele weken (maandag t/m zondag) van de Corona afwezigheid, zorg je ervoor dat precies het aantal contracturen geregistreerd wordt. De medewerker bouwt dus geen plus- of min-uren op. Je betaald ook precies het aantal geregistreerde afwezige uren, namelijk het aantal contracturen. 

Zodoende heb je geen scheiding tussen gewerkte uren die uitbetaald moeten worden en afwezige uren die uitbetaald moeten worden.