Dienst templates

Als de diensten in jouw zaak vaak op vaste tijden beginnen en eindigen, is het handig om daarvoor dienst templates aan te maken. Ga naar Beheer (Employee) -> instellingen -> tabblad ‘Diensten’ -> selecteer, indien je meerdere afdelingen hebt, de desbetreffende afdeling -> klik bovenin op + Nieuw. Er verschijnt een regel in de tabel:

  • Dubbelklik op ‘Nieuwe dienst’ in het veld onder Naam om de dienst template een naam te geven.
  • Dubbelklik op het veld onder team om het juiste team te selecteren.
  • Optioneel: Dubbelklik op het lege veld onder Omschrijving om de dienste template een omschrijving te geven.
  • Dubbelklik op 00:00 onder Vanaf om de dienst template een starttijd te geven.
  • Dubbelklik op 00:00 onder Eindtijd om de dienst template een eindtijd te geven.
  • Dubbelklik op 0 onder Pauze om, indien van toepassing, het aantal minuten pauze in te vullen.
  • Optioneel: Dubbelklik op het lege geld onder Vereiste functie om een vereiste functie aan de dienst template te koppelen.

Diensttemplates

Bij het toevoegen van een dienst in een rooster template of in het rooster kun je diens templates selecteren. De volgorde van de dienst templates is de volgorde die hier staat. Als je de volgorde wilt aanpassen kun je een dienst selecteren en klikken op de knoppen omhoog of omlaag.


Als je een dienst toevoegt in het rooster, kun je nu hier een template selecteren:

Dienst template selecteren