Video tutorial: Geklokte uren

In deze video wordt de geklokte uren pagina toegelicht.

- Klokmethoden
- Geroosterde uren & geklokte uren
- Geroosterde pauze & geklokte pauze
- Geklokte uren, pauze’s en maaltijden toevoegen en/of wijzigen
- Geklokte uren goed- of afkeuren
- Totalen: uren & loonkosten
- Verwacht percentage loonkosten & gerealiseerd percentage loonkosten