Bewaartermijn en anonimiseren personeelsdossier

Wetgeving schrijft voor dat de gegevens in een personeelsdossier tot 7 jaar bewaard moeten blijven. Wil je meer weten over wat je wel of niet moet bewaren en hoe lang? Ga dan naar autoriteitpersoonsgegevens.nl

Na de periode van 7 jaar is het aan te raden om persoonsgegevens te verwijderen. In Horeko kan je een functie inschakelen die na 7 jaar automatisch de gegevens anonimiseert.

Anonimiseer medewerkers

Ga naar Beheer (Employee) -> Instellingen -> tabblad 'Algemeen'. Aan de rechterkant vind je de instelling Anonimiseer medewerkers.


De mogelijke opties zijn:

  • Ingeschakeld, behoud medewerker naam (standaard)
    >Door deze functie in te schakelen worden alle persoonsgegevens, met uitzondering van de voornaam en achternaam, van medewerkers die 7 jaar inactief zijn, geanonimiseerd. Alle documenten gekoppeld aan de medewerker worden permanent verwijderd. Andere gegevens zoals diensten, geklokte uren en contractgegevens blijven bewaard. 
  • Ingeschakeld, anonimiseer medewerker naam
    >Door deze functie in te schakelen worden alle persoonsgegevens van medewerkers die 7 jaar inactief zijn, geanonimiseerd. Alle documenten gekoppeld aan de medewerker worden permanent verwijderd. Andere gegevens zoals diensten, geklokte uren en contractgegevens blijven bewaard. 
  • Uitgeschakeld
    >Alle gegevens blijven bewaard.

7 jaar inactief

In de anonimiseer functie wordt gekeken naar de datum die ingevuld is in het account van de medewerker, bij Inactief vanaf. 7 jaar na deze datum worden de gegevens geanonimiseerd (mits deze functie ingeschakeld is).