Instructies voor het vervangen van de vingerscanner

Zorg ervoor dat het scherm is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

Zowel aan de bovenkant, als aan de onderkant van de vingerscanner zie je een zwart ‘dopje’.


Onder deze dopjes zit een schroefje. Schroef de vingerscanner los om deze vervolgens uit het scherm te halen.


Nu de schroefjes eruit zijn, kan de scanner uit het scherm worden gehaald en de nieuwe scanner worden geplaatst.

De nieuwe vingerscanner is direct klaar voor gebruik en hoeft niet eerst geïnstalleerd te worden.

Als het scherm weer wordt opgestart wordt de scanner blauw verlicht.
De vingerscanner is nu klaar voor gebruik.