Klokken - Pauzes registreren

In Horeko heb je de keuze om pauzes zelf te registreren of deze automatisch bij te houden aan de hand van de ingevulde pauzetijd in de dienst.

Medewerkers klokken pauze

In dit geval klokt de medewerker de pauze zelf, op dezelfde plek als waar in- en uitgeklokt wordt.


Operator

Start pauze1

App

Pauze app1

Vaste pauze volgens dienst

In dit geval is het volgende recht voor de desbetreffende rol in het Rechtenbeheer aangevinkt:

vaste pauze volgens dienst


Als dit aan staat, is het voor medewerkers niet mogelijk om zelf de pauze te klokken. De pauzeknop is dan dus niet zichtbaar. Als medewerkers volgens hun dienst inklokken, wordt de pauzetijd die in de dienst is ingevuld, er automatisch afgetrokken.


Volgens dienst inklokken

Volgens de dienst inklokken houdt in dat de geklokte uren gelinkt worden aan de geroosterde dienst. Alleen dan wordt namelijk de geroosterde pauze er automatisch afgehaald. Op de Geklokte uren pagina staan de geklokte uren dan achter de geroosterde dienst.


Operator

Op de operator werkt dit als volgt:

 • [Mits het rooster gepubliceerd is] Medewerker klokt binnen 3 uur voor of na de starttijd van de geroosterde dienst in:
  De geklokte uren zijn automatisch gekoppeld aan de geroosterde dienst 
 • [Mits het rooster gepubliceerd is] Medewerker klokt 3 uur voor of na de starttijd van de geroosterde dienst in:
  Medewerker krijgt een popup te zien met de vraag of hij/zij de dienst komt werken of wilt inklokken zonder dienst:

  >Als de medewerker klikt op de dienst, worden de geklokte uren gekoppeld aan de geroosterde dienst.
  >Als de medewerker klikt op inklokken zonder dienst, worden de geklokte uren in een aparte regel geplaatst.

  Pas als de afwijking van de starttijd van de geroosterde dienst langer dan 12 uur is, komt er geen popup naar voren en worden de geklokte uren sowieso in een aparte regel geplaatst.
 
App
Op de app werkt dit als volgt:
 • [Mits het rooster gepubliceerd is] Medewerker klokt binnen 3 uur voor of na de starttijd van de geroosterde dienst in:
  De geklokte uren zijn automatisch gekoppeld aan de geroosterde dienst 
 • [Mits het rooster gepubliceerd is] Medewerker klokt 3 uur voor of na de starttijd van de geroosterde dienst in:
  Medewerker krijgt de keuze of hij/zij de dienst komt werken of wilt inklokken zonder dienst:


  >Als de medewerker klikt op de dienst, worden de geklokte uren gekoppeld aan de geroosterde dienst.
  >Als de medewerker klikt op inklokken zonder dienst, worden de geklokte uren in een aparte regel geplaatst.

  Pas als de afwijking van de starttijd van de geroosterde dienst langer dan 12 uur is, wordt deze vraag niet meer gesteld en worden de geklokte uren sowieso in een aparte regel geplaatst.