Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. In de horeca wordt veel gewerkt met oproepkrachten, uitzendkrachten, zzp'ers en payrollers. De overheid wil de groei van dit type arbeid inperken en het voor werkgevers aantrekkelijker maken om horecapersoneel in vaste dienst te nemen.

De grootste veranderingen worden doorgevoerd op het gebied van ontslagrecht, WW-premies en flexibele arbeid.

Ontslagrecht

Om iemand te kunnen ontslaan moest je aan minstens één van de acht gronden voor ontslag voldoen (bijvoorbeeld slecht functioneren, verwijtbaar handelen of verstoorde arbeidsverhouding). Door de WAB is het vanaf 2020 mogelijk iemand te ontslaan als de ontslaggronden zich gedeeltelijk voordoen. Let op, de medewerker heeft vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding. De proeftijd telt hierin ook mee. De transitievergoeding gaat wel omlaag, naar 1/3e  maandsalaris per gewerkt jaar.

Werkloosheidswet-premie

Vanaf 2020 betalen werkgevers voor medewerkers met vast dienstverband een lagere WW-premie dan voor medewerkers met een oproepcontract. Let wel, er zijn ook antimisbruikbepalingen opgenomen in deze wet. Zo kan de WW-premie worden herzien als de arbeidsovereenkomst binnen 2 maanden eindigt en als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Flexibele arbeid

Op het gebied van flexibele arbeid veranderen de regels omtrent het oproepen van oproepkrachten en het afzeggen van een dienst. Daarnaast ben je tegenwoordig, na een oproepcontract van 12 maanden, verplicht een vast dienstverband aan te bieden. Hieronder wordt toegelicht hoe Horeko je daarbij kan helpen.

Schriftelijk of elektronisch schriftelijk oproepen en afzeggen

In de WAB staat dat de werkgevers een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren moeten oproepen, anders heeft de medewerker het recht de dienst te weigeren. Dit geldt ook voor het afzeggen van een dienst. Als dit niet tijdig gebeurt kan de medewerker bezwaar maken op het loon.

De invoering van de WAB wordt voor de horeca in de praktijk iets meer werkbaar gemaakt door onder andere bij cao de oproeptermijn bij een oproepovereenkomst te verkorten van 4 dagen naar 24 uren tevoren

De werkgever moet het oproepen en afzeggen schriftelijk of elektronisch schriftelijk doen. Het mondeling opzeggen is dus niet geldig, ook al wordt dit tijdig gedaan.E-mails en/of pushnotificaties in Horeko

Als jij in Horeko een medewerker inplant (en het rooster publiceert), een dienst wijzigt of verwijdert, ontvangt de desbetreffende medewerker een melding. Dit gebeurt natuurlijk alleen als deze optie aan staat en de telefooninstellingen van de medewerker correct ingesteld staan.

Zorg ervoor dat de meldingen voor jouw medewerkers aanstaan. Ga naar Medewerkers en dubbelklik op de desbetreffende medewerker. Aan de rechterkant, onder het kopje Accountinstellingen, zie je de optie Mededelingen. Daar kun je de volgende opties selecteren:

  • E-mail en mobiel – De medewerker ontvangt de notificaties per e-mail en als push bericht vanuit de app.
  • Alleen e-mail – De medewerker ontvangt de notificaties alleen per e-mail.
  • Alleen mobiel – De medewerker ontvangt de notificaties alleen als pushbericht vanuit de app.
  • Geen – De medewerker ontvangt geen notificaties.De pushnotificaties vanuit de app kunnen alleen verstuurd worden als de instellingen op de telefoon van de medewerker dit toelaten.

Voor iPhone
Ga naar Instellingen -> Scroll naar beneden naar de apps en klik op Horeko -> Klik op Berichtgeving -> Sta berichtgeving toe moet aanstaan:

Apple1-1Apple2

Voor Android
Ga naar Instellingen -> Klik op Meldingen -> App-meldingen voor Horeko moet aanstaan:

Android1Android2

 

Maximaal 12 maanden oproepcontract

Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Ontvang verloopdatum herinneringen in Horeko
Je kunt in Horeko instellen dat je een verloopdatum herinnering ontvangt als een contract bijna afloopt. Zodoende kun je tijdig gaan uitzoeken wat voor contract je de medewerker daarna kunt aanbieden. Ga naar Beheer (Employee) -> Instellingen -> Tabblad ‘Algemeen’. Onder het kopje Instellingen zie je de optie Ontvangt verloopdatum herinneringen. Selecteer wanneer, ofwel hoeveel weken voor de einddatum van het contract, je een herinnering wilt ontvangen.

Toekomst

Wij zijn aan het uitzoeken hoe de waarborging van de nieuwe regels die betrekking hebben op de WAB verder in Horeko geïntegreerd kunnen worden. Mochten er updates zijn, houden we onze klanten natuurlijk op de hoogte middels een nieuwsbrief.