1. Veel gestelde vragen

Wachtwoord vergeten

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

   1. Klik op de volgende link: wachtwoord vergeten.
   2. Vul het emailadres dat aan Horeko gekoppeld is in.
   3. Binnen enkele minuten ontvang je een e-mail met je nieuwe inloggegevens.
   4. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de email om in te loggen op www.horeko.nl of in de mobiele app.

Info

Kan je de e-mail met inloggegevens niet vinden, kijk dan ook in de spam folder van je mail.