Afrondregels

In Horeko is het mogelijk om geklokte uren af te ronden naar bijvoorbeeld hele, halve of kwart uren. Let wel, je mag wettelijk gezien niet meer dan 15 minuten afronden. Ook is het belangrijk dat de spelregels omtrent het afronden van uren duidelijk zijn voor de medewerkers. Het opnemen van het afronden van de werktijden in een personeelshandboek dan wel arbeidsvoorwaardenreglement alleen, is niet voldoende. Zorg er dus voor dat je je medewerkers op de hoogte stelt van de regels en dat je ze eventueel verwijst naar het personeelshandboek en/of het arbeidsvoorwaardenreglement.

Hoe werkt het in Horeko?

Let op, als je al met Horeko werkt en gaandeweg de afrondregels aanpast, houdt er dan rekening mee dat de geklokte uren met terugwerkende kracht aangepast worden. Dit kan dus ook invloed hebben op de plus-min saldo's van medewerkers. Wil je hier hulp bij? Neem contact op met support (chat, mail naar support@horeko.com of bel naar +31 (0) 88-7119711).

Ga naar Beheer Planning -> Instellingen -> Tabblad ‘Afrondregels’. In de kolom Geklokt staan het aantal minuten na het uur waarop in- of uitgeklokt wordt, bijvoorbeeld, 00:01 (dit staat dus voor 1 minuut na elk uur). Daarachter kun je bij in- en uitklok afronding +(plus) en -(min) getallen invullen. 

Bijvoorbeeld:

  • Als je wilt dat 08:57 wordt afgerond naar 09:00, dan vul je +3 in bij 00:57.

   > Bij 57 minuten na elk uur wordt de tijd afgerond naar het hele uur.

  • Wil je dat 09:10 naar 09:15 wordt afgerond, vul je +5 in bij 00:10.
   > Bij 10 minuten na elk uur wordt de tijd afgerond naar 15 minuten na dat uur.

In de rechter tabel kun je eventueel de pauzeduur afronden door de tijd in te vullen waarnaar afgerond moet worden. Bijvoorbeeld:

 • Als je wilt dat een pauze van 13 minuten afgerond wordt naar 15 minuten, vul je bij 00:13 – 00:15 in.

Voorbeeld:

Afrondregels

Boven de tabel kun je de optie In- en uitklok afronding gelijktrekken aanvinken. Als je dat doet verdwijnt de kolom Uitklok afronding en verandert de kolom Inklok afronding naar Afronden. Wat je in die kolom invult geldt dus voor zowel het in- als uitklokken.

Afrondregels gelden voor de oorspronkelijk geklokte uren en bij het aanpassen van geklokte uren. Bij Beheer (Employee) -> Geklokte uren, worden alle geklokte uren dus op dezelfde manier afgerond.

Let op, rookpauzes worden niet afgerond. De standaard duur van een rookpauze kun je instellen bij Beheer (Employee) -> Instellingen -> Tabblad 'Algemeen' -> Rookpauze duur