Geprognotiseerde en werkelijke loonkostenpercentages

Om het geprognotiseerde en werkelijke loonkostenpercentage nog beter inzichtelijk te maken, is het vanaf nu ook mogelijk om deze per team naar voren te krijgen in het rooster en in de productiviteitsanalyse.

Voorheen was het al mogelijk om het verwachte en werkelijke loonkostenpercentage per afdeling te zien in het rooster en in de productiviteitsanalyse. Om meer inzicht te kunnen geven aan planners/leidinggevenden, is het nu ook mogelijk om dit per team te bekijken.

Verwachte loonkostenpercentage op basis van geroosterde uren - Rooster

Om het verwachte loonkostenpercentage te kunnen berekenen moet er een Omzetprognose ingevuld zijn. Aan de hand van de omzetprognose kun je bij het roosteren rekening houden met een gewenst loonkostenpercentage. De berekening is als volgt:

De loonkosten op basis van geroosterde uren / de omzetprognose x 100 = verwachte loonkostenpercentage (%).

Voorbeeld:
Loonkosten op basis van geroosterde uren €620 / omzetprognose €2000 = 0,31.
0,31 x 100 = 31%.

Ga naar Planning -> Rooster.

Klik rechts bovenin op Geen totalen en kies dan Toon kosten


In zowel de medewerkersweergave als de teamweergave zie je:

  • Onder elk team, het verwachte loonkosten percentage per dag per team.
  • Helemaal onderin, het verwachte loonkostenpercentage van de hele afdeling per dag.
  • Rechts onderin, het verwachte loonkostenpercentage van de hele afdeling voor de geselecteerde week/maand.

In de teamweergave zie je:

  • Aan de rechterkant, het verwachte loonkostenpercentage per team voor de geselecteerde week.


Medewerkersweergave:


Teamweergave:


Gerealiseerde loonkostenpercentage op basis van geklokte uren - Productiviteitsanalyse

Om het daadwerkelijke loonkostenpercentage te kunnen berekenen moet er omzet ingevuld en opgeslagen zijn in het Logboek en moeten de uren geklokt en goedgekeurd zijn. De berekening is als volgt:

De loonkosten op basis van geklokte uren / de omzet x 100 = loonkostenpercentage (%).

Ga naar Beheer (Employee) -> Rapportages -> Productiviteitsanalyse

Vul de gewenste variabelen in. Eén van de variabelen is het selecteren van één of meerdere afdelingen.

Klik op toon rapport.

Klik op het pijltje naar rechts om het gerealiseerde loonkostenpercentage per team te zien.