Afwezigheid - Standaard afwezigheidssoorten

Afwezigheid moet goedgekeurd worden door een beheerder en wordt als volgt in de medewerkers weergave van het rooster weergegeven:

Onbesliste_afwezigheidOnbeslist afwezigheidsverzoek

Afwezigheid2Goedgekeurde afwezigheid


In Horeko bestaan standaard 4 soorten afwezigheid:

  • Onbeschikbaar
  • Ziekte
  • Vakantie
  • Bijzonder verlof

Onbeschikbaar

De afwezigheidssoort onbeschikbaar kan gekozen worden als een medewerker niet kan werken, maar die week alsnog aan het aantal contracturen voldoet. Onbeschikbaarheid kan worden aangevraagd door de medewerker zelf, de beheerder moet dit dan goedkeuren. Het kan ook ingevoerd (en gelijk goedgekeurd) worden door de beheerder zelf. 

Er wordt niets gedaan met de uren die als onbeschikbaar worden ingevoerd.

Ziekte

Ziekte selecteer je als een medewerker ziek is en daardoor niet kan werken en niet aan zijn of haar contracturen kan voldoen. De ingevoerde ziekte-uren worden namelijk opgeteld bij geklokte uren (als die er zijn) en zorgen ervoor dat de medewerker geen min-uren opbouwt. 

Dit geldt alleen voor medewerkers die plus-min uren opbouwen en dus betaald krijgen op basis van contracturen. Als je ziekte invoert voor een medewerker waarbij dit niet van toepassing is, en die betaald krijgt op basis van gewerkte uren, gebeurd er niets met de ingevoerde uren. Je kunt ze wel terugvinden bij de afwezigheid van de medewerker.

Vakantie

Als een medewerker vakantie opneemt, ofwel één of meerdere dagen (uren) vrij wilt zijn en daardoor dus niet het (volledige) aantal contracturen zal klokken, selecteer je vakantie. De ingevoerde vakantie-uren worden opgeteld bij geklokte uren (als die er zijn) en zorgen ervoor dat de medewerker geen min-uren opbouwt. Ook worden de ingevoerde vakantie-uren van het vakantie-uren saldo van de medewerker afgetrokken.

Dit geldt alleen voor medewerkers die vakantie-uren opbouwen, ofwel waarbij er in Horeko wel een vakantieberekening is ingevuld in de desbetreffende contractsoort. Als je vakantie invoert voor een medewerker waarvoor vakantie-uren niet van toepassing zijn, gebeurd er niets met de ingevoerde uren. Je kunt ze wel terugvinden bij de afwezigheid van de medewerker.

Bijzonder verlof

Afhankelijk van de CAO en contractuele afspraken, kunnen medewerkers recht hebben op bijzonder verlof, als zij bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis bijwonen of naar de dokter moeten. Selecteer deze afwezigheidssoort als de medewerker die uren/dagen dus niet kan werken en daardoor niet aan zijn of haar contracturen kan voldoen. De ingevoerde uren worden bij geklokte uren opgeteld (als deze er zijn) en zorgen ervoor dat de medewerker geen min-uren opbouwt. 

Ook dit geldt alleen voor medewerkers die plus-min uren opbouwen en betaald krijgen op basis van contracturen. Als je bij bijzonder verlof invoert voor een medewerker waarbij dit niet van toepassing is, en die betaald krijgt op basis van gewerkte uren, gebeurd er niets met de ingevoerde uren. Je kunt ze wel terugvinden bij de afwezigheid van de medewerker.


Ga door naar:

Beschikbaarheid

Afwezigheid - Zelf afwezigheidssoorten toevoegen

Afwezigheid - Invoeren

Welke kleur overruled in het rooster, groen (beschikbaarheid) of rood (afwezigheid)?

Afwezigheid - Ziekte

Beschikbaarheid/afwezigheid wijzigen of verwijderen (voor beheerders)