Contractsoorten

Contractsoorten

Om je medewerkers te kunnen inplannen in het rooster moeten zij een geldig contract hebben. Om een medewerker een bepaald contract te geven, moet je eerst de soorten aanmaken. Ga naar Beheer (Employee) -> Instellingen -> Tabblad ‘Contractsoorten’ -> Klik op + Nieuw. Er verschijnt een regel in de tabel. De tabel heeft de volgende kolommen:

 • Naam
  Dubbelklik op het lege veld. Hier vul je de contractnaam in, bijvoorbeeld Fulltime contract, Parttime contract, 0-uren contract, etc.
 • Plus-min uren
  Hier zet je het vinkje aan als er plus-min uren berekend moeten worden voor dat type contract.
 • Vakantieberekening
  Dubbelklik op het vakje en selecteer de juiste vakantieberekening, ofwel op basis van Contracturen, Gewerkte uren of Geen berekening. Als je kiest voor Contracturen of Gewerkte uren worden er op basis van een formule (welke je later in de tabel zelf kunt invullen) vakantie-uren opgebouwd. Als je kiest voor Geen berekening wordt er geen vakantie-uren saldo weergegeven bij de medewerkers met de betreffende contractsoort. Als je kiest voor Contracturen of Gewerkte uren en bij Vakantie-uren formule 0 invult, worden er geen vakantie-uren opgebouwd maar kun je deze eventueel zelf aan het begin van het jaar toevoegen bij de medewerker. 
 • Salarisberekening
  Dubbelklik op het vakje en selecteer wat van toepassing is. Hier vul je in hoe het salaris berekent wordt, ofwel op basis van Contracturen, Gewerkte uren of Geen berekening. Horeko doet in principe niets met salarisverwerking maar in de rapportages Geklokte uren overzicht en Productiviteitsanalyse worden salaris en loonkosten berekend. De uren (contracturen of gewerkte uren) vermenigvuldigd met het uurloon, is het salaris. Het salaris plus de bedrijfskosten vormen samen de loonkosten. Let op, als je bij salarisberekening Gewerkte uren invult, worden er geen plus-min uren berekend (ook als je het vinkje bij plus-min uren wel aan hebt staan). Als iemand wordt betaald naar zijn of haar gewerkte uren, bouwt iemand namelijk geen plus of min-uren op.
 • Bedrijfskosten
  Dubbelklik op het lege veld. Hier vul je een bedrijfskostenformule in. Naast loonheffingen (verwerkt in het brutoloon) heb je als werkgever vaak nog meer kosten aan vast personeel, zoals bijvoorbeeld pensioenkosten, reiskosten, verzekeringen, etc. Hoeveel de bedrijfskosten bedragen is afhankelijk van meerdere factoren en verschilt per bedrijf. De formule kan bijvoorbeeld 1,35 of 1,5 zijn. Het brutoloon en de bedrijfskosten vormen samen de loonkosten, ofwel: Brutoloon x Bedrijfskostenformule = Loonkosten. Wil je weten welke bedrijfskostenformule voor jouw bedrijf realistisch is? Vraag het na bij jouw salarisadministrateur.
 • Vakantie-uren formule
  Dubbelklik op het lege veld. Hier vul je vakantie-uren formule in. Raadpleeg de CAO om te achterhalen welke formule voor jouw medewerkers van toepassing is. In Nederland is dat in de meeste gevallen (Horeca CAO) 0,096.
 • Wachturen
  Hier zet je het vinkje aan als er sprake is van wachturen bij ziekte. Bij het invoeren van ziekte krijg je dan de mogelijkheid het aantal wachturen in te vullen. Let op, de wachturen komen naar voren in de rapportage Urenoverzicht gedetailleerd. Omdat elk bedrijf hier anders mee om gaat, wordt er door het systeem niets gedaan met deze wachturen. Je kunt zelf bepalen of je deze van vakantie-uren of de plus-min uren afhaalt of dit meeneemt in de salarisverwerking.
 • Opmerkingen
  Dit is een vrij veld waar je opmerkingen in kunt zetten, dubbelklik op het lege veld om iets in te kunnen vullen.

Contractsoorten


Ga door naar:

Contract toevoegen

Nieuw uurloon toevoegen in bestaand contract

Contract beëindigen en nieuw contract toevoegen

Contract beëindigen - Medewerker uit dienst