Nieuw uurloon toevoegen in bestaand contract

Als een medewerker loonsverhoging krijgt in een lopend contract, kun je in het bestaande contract in Horeko in een nieuw uurloon toevoegen. Ga naar Medewerkers -> Dubbelklik op de desbetreffende medewerker -> Ga naar tabblad ‘Contracten’.

Dubbelklik op de regel met het huidige uurloon, dan komt er een venster naar voren. Daarin vink je einddatum aan en vul je de juiste einddatum in. Als er al een einddatum was ingevuld maar deze wordt vervroegd, wijzig je de einddatum naar de juiste. Klik op opslaan.

Nieuwuurloon1

Klik op nieuw uurloon, er komt een venster naar voren. Vul het nieuwe uurloon in en vul de juiste startdatum in (1 dag na einddatum vorig uurloon). Als het contract nog geen einddatum heeft, vink je einddatum uit. Als het contract wel een einddatum heeft, vul je dezelfde einddatum in.

Nieuwuurloon2

Nu zie je dat er twee uurlonen in één contract zitten. Klik bovenin op Opslaan.

Nieuwuurloon3


Ga door naar:

Contractsoorten

Contract toevoegen

Contract beëindigen en nieuw contract toevoegen