Dimona inrichten

In dit artikel begeleiden we je bij het eenmalig inrichten van Dimona om zo aangiftes vanuit Horeko te kunnen doen.

Toegang verlenen

Om Dimona's te mogen versturen moet er eerst toegang gegeven worden. Dit gaat via de online portal van de RSZ.

werkgeverrsz
  • Klik rechts in het menu op Gebruikers.
  • Klik onderin op de optie Een gebruiker toevoegen en selecteer daar Een co-lokale beheerder toevoegen.
  • Vul in het veld ernaast het INSZ nummer 78062646151 in en klik op Volgende.
lokalebeheerder
  • Klik onderaan de pagina op Opslaan en in het volgende scherm nogmaals op Bevestigen.

Na deze handelingen hebben we toegang verkregen tot de Dimona omgeving van jouw bedrijf. Nu moet er nog ingesteld worden dat we ook aangiftes mogen verzenden, aan de kant van RSZ en in Horeko.

Stuur hiervoor een email naar support@horeko.com met de naam van de BVBA in kwestie. Wij zullen dan de technische werkzaamheden uitvoeren en rapporteren wanneer dit gereed is.

Horeko inrichten

Algemene instellingen

Naast het verlenen van toegang bij de RSZ moet er ook in Horeko zelf nog e.e.a. ingesteld worden.

  • Ga allereerst in Horeko naar Beheer Planning > Instellingen, en navigeer naar het tabblad Dimona.
  • Hier zie je de volgende opties:
dimona-tabblad

Activeer Dimona koppeling: dit is de belangrijkste instelling die regelt of er Dimona's verzonden moeten worden. Zet deze pas aan nadat alle inrichting voltooid is.

Gebruik testomgeving: deze instelling regelt dat alle aangiftes naar een aparte testomgeving gaan. Zet deze optie enkel aan na overleg met support. Zonder overleg werkt dit niet.

Gebruik automatisch goedkeuren voor alle aangiftes: wanneer deze instelling ingeschakeld is, zullen alle aangiftes die vanuit Horeko aangemaakt worden, direct goedgekeurd worden. Daarmee worden alle aangiftes direct verzonden naar de RSZ. We adviseren deze optie enkel in te schakelen na een bepaalde testperiode waarin elke aangifte is onderzocht en handmatig goedgekeurd.

Gebruik automatisch goedkeuren voor alle inklok update aangiftes: als de vorige optie van alles goedkeuren niet wenselijk is (bijv. vanuit het oogpunt van handmatige controle) dan kan er gekozen worden om enkel klok update aangiftes goed te keuren. Dit zijn aangiftes die gemaakt worden tijdens inklokken van de medewerker. Aangezien deze updates tijdkritisch zijn is er geen tijd om deze later goed te keuren (dit zal leiden tot verval van kortingen). Het is te adviseren deze optie in te schakelen.

Contractsoorten: hier kan gekozen worden voor welke contractsoorten er aangiftes verzonden worden.

RSZ nummer: het inschrijvingsnummer van de BVBA

Verzendernummer: uniek nummer voor verzenden van aangiftes (door support ingevuld)

Gebruikersnaam: technische gebruiker voor verzenden van aangiftes (door support ingevuld)

Contractsoorten

Op het tabblad Contractsoorten van de pagina Beheer Planning > Instellingen wordt ingesteld welke Horeko contractsoort bij welk statuut van Dimona hoort. Er kan per contractsoort één statuut gekozen worden:

contractsoort

Doe dit door te dubbelklikken op een van de velden in de kolom Statuut. Er verschijnt een dropdown om het juiste statuut te selecteren. Bevestig met Opslaan bovenin het menu.

Afdelingen

Naast de algemene instelling voor het activeren van Dimona op het Dimona tabblad, moet er ook per afdeling aangegeven worden of er voor die afdeling aangiftes gemaakt moeten worden.

Ga naar het tabblad Afdelingen op de pagina Beheer Planning > Instellingen. De laatste kolom toont een vinkje voor wel of geen Dimona activeren:

 

afdeling

Medewerkers

Horeko zal enkel aangiftes verzenden voor medewerkers die werken in een afdeling waarvoor Dimona geactiveerd is en die daarnaast een actief contract hebben met een contractsoort die een Dimona statuut heeft ingesteld.

Daarnaast is het vereist om het INSZ nummer van deze medewerkers in te voeren op het tabblad Details. Zonder dit nummer worden er geen aangiftes gemaakt.