Mise en Place (MEP) lijsten

In de backoffice kun je Mise en Place lijsten maken, zodat deze naar voren komen op de operator. De koks kunnen aan de hand daarvan de Mise en Place taken uitvoeren, afvinken en stickers uitprinten. 

MEP-lijst maken

Klik in de backoffice op Horeko Operator -> MEP-lijsten -> Klik op +Nieuw. Vul een naam en de start- en einddatum in. De start- en einddatum zijn dat data waarbinnen de MEP-lijst op de operator naar voren komt.

Let op, je kunt maar één lijst op de operator naar voren komen. De geselecteerde data mag dus niet overlappen met data van eventuele andere/vorige MEP lijsten. 

Als je meerdere locaties (Horeko Operators) hebt, kun je bij Horeko Operator de locatie selecteren waarop deze MEP-lijst naar voren moet komen. 

Onder het kopje Halfproducten kun je halfproducten toevoegen aan de MEP-lijst. Dit kun je doen door te dubbelklikken op + Voeg nieuw halfproduct toe, je kunt dan op basis van een zoekwoord te zoeken in jouw halfproducten. Je kunt ook klikken op wijzig halfproducten en vervolgens in jouw halfproducten zoeken en de gewenste producten naar de lijst slepen.

Handelingen en bijbehorende stickers

In de kolom Handelingen kun je dubbelklikken om de desbetreffende MEP handeling te selecteren. Om de MEP handelingen te beheren en per handeling te selecteren welke sticker daarbij hoort, ga je naar Beheer (Kitchen) -> MEP handelingen.

MEP handelingen

MEP labelsoort

Soorten

In de kolom Soort kun je dubbelklikken om de desbetreffende MEP soort te selecteren. Om de MEP soorten te beheren, ga je naar Beheer (Kitchen) -> MEP soorten.

Stickermethode

In de kolom Stickermethode kun je dubbelklikken om de juiste stickermethode te selecteren. Er zijn twee opties:

>Per halfproduct: Als je op de Operator klikt op eenmaal gedaan komt er één sticker uit. Als je klikt op alles gedaan, komt het aantal te bereiden halfproducten aan stickers eruit.

>Handmatig: Als je op de Operator klikt op eenmaal gedaan of alles gedaan, vraagt het systeem hoeveel stickers je wilt uitprinten.

Hoeveelheid (Min / Max)

Bij Min en Max kun je de minimale en maximale hoeveelheid invullen die bereid moet worden. Dubbelklik op de getallen om ze te wijzigen.

MEP1

Operator

Op de Operator kun je onder het tabblad ‘Inplannen’ aangeven welke hoeveelheid (tussen het ingestelde minimum en maximum) er bereid moet worden. Onder het tabblad ‘Bereiden’ kun je klikken op eenmaal gedaan of alles gedaan, naar aanleiding daarvan wordt het totale aantal verlaagd.

MEP-1


Ga door naar:

Taken (HACCP en overig)

Afval