Nieuw uurloon toevoegen in bestaand contract

Als een medewerker loonsverhoging krijgt in een lopend contract, kun je in het bestaande contract in Horeko in een nieuw uurloon toevoegen. Ga naar Medewerkers -> Dubbelklik op de desbetreffende medewerker -> Ga naar tabblad ‘Contracten’.

  1. Klik onder Uurloon (Bruto) op voeg nieuw uurloon toe.


  2. Vul het nieuwe uurloon in en vul bij startdatum de datum in waarop dit nieuwe uurloon ingaat. Klik in het venster op opslaan. Omdat het huidige/vorige uurloon nog geen einddatum heeft, komt er een foutmelding naar voren. Klik op opslaan en wijzig het bestaande uurloon


  3. Nu is de einddatum van het huidige/vorige uurloon automatisch gewijzigd naar 1 dag voor de startdatum van het nieuwe uurloon. De twee uurlonen staan nu onder elkaar. Klik bovenin op opslaan.

 

Ga door naar:

Contractsoorten

Contract toevoegen

Contract beëindigen en nieuw contract toevoegen

Contract beëindigen - Medewerker uit dienst