Plus-min uren

In deze video tutorial geven we uitleg over Plus-min uren in Horeko. Klik op de blauwe bolletjes in de tijdlijn om direct naar een ander hoofdstuk te gaan.

  • 00:17 - Contractsoort
  • 01:03 - Saldo
  • 03:22 - Startbalans
  • 06:18 - Correcties

 

Het is mogelijk om in Horeko de plus-min uren van medewerkers bij te houden. Aan de hand van contracturen, geklokte uren, eventueel opgenomen verlof en ingevoerde ziekte, houdt het systeem dit dan automatisch bij. Dit is minder foutgevoelig en aan de hand van plus-min saldo’s kun je je personeel efficiënter inroosteren. Het is goed om met jouw medewerkers duidelijke afspraken te maken omtrent plus-min uren en deze ook schriftelijk vast te leggen. Raadpleeg de CAO om te achterhalen wat hierin wettelijk toegestaan is.

Als je in de contractsoort het vinkje bij Plus-min aanzet, zal Horeko de plus-min uren gaan bijhouden voor de medewerkers met die contractsoort. Plus-min uren worden bijgehouden voor medewerkers met een vast uren contract, dus voor een vast aantal uren in de week/maand uitbetaald worden. Dit geldt dus alleen voor contracten waarbij Salarisberekening op Contracturen staat. Als je bij Salarisberekening Gewerkte uren invult, worden er geen plus-min uren berekend (ook als je het vinkje bij plus-min uren wel aan hebt staan). Als een medewerker (met bijvoorbeeld een 0-uren contract) alle gewerkte uren uitbetaald krijgt, zijn plus-min uren niet van toepassing.

Om het plus-min saldo van een medewerker te bekijken ga je naar Medewerkers -> dubbelklik op desbetreffende medewerker -> ga naar tabblad ‘Plus-min overzicht'.

Startbalans

Als je begint met Horeko Employee Manager, heb je te maken met bestaande saldo’s van je huidige medewerkers. Het huidige saldo is het startpunt van de telling in Horeko. Daarom noemen we het startbalans.

Ga naar Medewerkers -> dubbelklik op desbetreffende medewerker -> ga naar tabblad ‘Plus-min overzicht' -> dubbelklik onder het kopje Correcties op + Nieuwe correctie. Selecteer de datum waarop jullie, en dus ook deze medewerker, zijn begonnen met uren klokken in Horeko. Dubbelklik eventueel op het lege veld onder Omschrijving om een omschrijving toe te voegen. Dubbelklik op de 0 onder Waarde om de waarde te veranderen naar het juiste plus-min saldo. Als het saldo 0 is, hoef je de waarde dus niet te wijzigen. Zet het vinkje onder Startbalans aan. Een startbalans hoef je maar één keer in te vullen, daarna loopt het saldo altijd door.

Startbalans

Let op, de contracturen worden vaak verdeeld over alle mogelijke werkdagen (7 dagen), waardoor het raadzaam is om de startbalans op een maandag in te voeren. Je leest meer hierover in dit artikel: Plus-min - Startbalans op een maandag.

Op- en afbouw

Aan de hand van het verschil tussen contracturen en gewerkte (geklokte) & afwezige (verlof/ziekte) uren, worden er uren op- en/of afgebouwd. Als er meer gewerkte (geklokte) & afwezige (verlof/ziekte) uren zijn dan contracturen, worden er uren bij het saldo opgeteld. Als er minder gewerkte (geklokte) & afwezige (verlof/ziekte) uren zijn dan contracturen, worden er uren van saldo afgehaald. 

Saldo

Onder het kopje Balans zie je het huidige saldo van de medewerker, zowel in uren als in dagen. Als je op het plusje voor de naam van de medewerker klikt kun je zien hoe het saldo opgebouwd is. Boven het kopje Balans staan 3 filters, Van, Tot (incl.) en Groepering. Met de Van en Tot (incl.) filters kun je het saldo binnen een bepaalde periode achterhalen. Met de filter Groepering kun je aangeven hoe je de opbouw van het plus-min saldo wilt zien, per dag, week, maand, kwartaal of jaar. Aangezien contracturen voor een week worden ingevuld, geeft de Week weergave een duidelijk beeld. Je ziet per week hoe de gewerkte & afwezige uren zich verhouden tot de contracturen.

Het plus-min saldo loopt altijd door, ook bij de overgang naar een nieuw jaar. Je hoeft dus nooit meer een nieuwe startbalans in te vullen.

Saldo1

Overzicht per week:

Saldo3

Correcties

Onder het kopje correcties kun je correcties maken op het saldo. Een correctie met een positieve waarde is een toevoeging van uren aan het saldo. Een correctie met een negatieve waarde zorgt ervoor dat er uren van het saldo afgehaald worden. Voorbeelden van correcties die je zou moeten toevoegen zijn:

-Uitbetalen van plus-uren;

-Verplaatsen van plus-uren naar Vakantie-uren;

-Plus-uren toevoegen voor een gewerkte feestdag.

Dubbelklik onder het kopje Correcties op + Nieuwe correctie. Selecteer de datum waarop de correctie plaats moet vinden, dat kan vandaag, in het verleden of in de toekomst zijn. Dubbelklik eventueel op het lege veld onder Omschrijving om een omschrijving toe te voegen, bijvoorbeeld ‘Uitbetalen 40 plus-uren’. Het toevoegen van een omschrijving is handig omdat je dan later kan herkennen waarom je de correctie hebt toegevoegd. Dubbelklik op de 0 onder Waarde om de waarde te veranderen naar de juiste waarde. Bijvoorbeeld: -40, als er 40 plus-uren worden uitbetaald.

Correctie2

Correctie