Contract toevoegen

Om een medewerker te kunnen inplannen en het rooster en ervoor te zorgen diegene kan klokken, moet er een geldig contract toegevoegd worden. Ga naar Medewerkers -> dubbelklik op de desbetreffende medewerker -> ga naar het tabblad ‘Contracten’ -> klik op + Nieuw -> vul de volgende gegevens in:

 • Startdatum
  Hier vul je startdatum van het contract in.
 • (Optioneel) Einddatum
  Als je al weet wanneer het contract eindigt, kun je de optie einddatum aanvinken en invullen. Aan de hand van die datum kun je ook verloopdatum herinneringen instellen.

Je kunt in Horeko instellen dat je een verloopdatum herinnering ontvangt als een contract bijna afloopt. Zodoende kun je tijdig gaan uitzoeken wat voor contract je de medewerker daarna kunt aanbieden. Ga naar Beheer (Employee) -> Instellingen -> Tabblad ‘Algemeen’. Onder het kopje Instellingen zie je de optie Ontvangt verloopdatum herinneringen. Selecteer wanneer, ofwel hoeveel weken voor de einddatum van het contract, je een herinnering wilt ontvangen.

 • Contractsoort
  Hier selecteer je de betreffende contractsoort. Deze contractsoorten beheer je zelf. De bedrijfskostenformule en vakantie-uren formule worden, aan de hand van de gekozen contractsoort, automatisch ingevuld. Je kunt dit indien gewenst wel zelf nog aanpassen.
 • Functie
  Hier vul je een functienaam in. Dit veld kun je vrij invullen en staat los van toegewezen functies onder tabblad ‘Algemeen’. Meer informatie hierover lees je in het artikel over Medewerker toevoegen.
 • Uren per week
  Hier vul je het aantal contracturen in.
 • Werkdagen
  Hier vink je de standaard werkdagen van de medewerker aan. Aangezien men in de horeca vaak geen standaard werkdagen heeft, worden hier meestal alle dagen aangevinkt. Let op, vink alleen een dag niet aan als die medewerker daadwerkelijk nooit op die dag werkt. Eventueel ingevoerde vakantie of ziekte op die dag wordt in het systeem niet mee gerekend. Zo wordt in het geval van vakantie ook geen verlof van het saldo afgetrokken.
 • Contractdagen
  Hier vul je het aantal werkdagen in waarin de medewerker de contracturen werkt.
 • Uurloon (Bruto)
  Hier vul je het bruto uurloon in (€).
 • Bedrijfskostenformule
  Vul hier de bedrijfskostenformule in die van toepassing is voor deze medewerker. Het brutoloon en de bedrijfskosten vormen samen de loonkosten, ofwel: Brutoloon x Bedrijfskostenformule = Loonkosten. Als de bedrijfskostenformule al in de contractsoort is toegevoegd, staat deze al ingevuld. Indien gewenst kun je de formule alsnog wijzigen.
 • Vakantie-uren formule
  Hier vul je de vakantie-uren formule in die van toepassing is voor deze medewerker. Als de formule al in de contractsoort is toegevoegd, staat deze al ingevuld. Indien gewenst kun je de formule alsnog wijzigen.
 • (Optioneel) Bijlages
  Klik op document uploaden om een document te kunnen uploaden, bijvoorbeeld het contract of andere gedocumenteerde afspraken.
 • (Optioneel) Memo
  Dit is een vrij veld waar je bijvoorbeeld een memo en/of opmerking kan invullen.

Klik op Opslaan.

 

Ga door naar:

Contractsoorten

Nieuw uurloon toevoegen in bestaand contract

Contract beëindigen en nieuw contract toevoegen

Contract beëindigen - Medewerker uit dienst